Česká Kanada

převzato ze serveru www.novadomus.cz

Česká Kanada je přírodní park v jihovýchodních Čechách rozprostírající se jihovýchodně od Jindřichova Hradce, ohraničený přibližně městy Kunžakem, Českým Rudolcem, Slavonicemi, Novou Bystřicí a J. Hradcem. Právě pro přírodní charakter krajiny, početné vodní hladiny a rozsáhlé lesní komplexy, i pro poněkud sychravější podnebný ráz, je tato oblast nazývána Českou Kanadou. Po geomorfologické stránce krajina náleží jihozápadnímu cípu Javořické vrchoviny.

Přírodní park Česká Kanada (vyhlášen roku 1994 o rozloze cca 18 700 ha) sleduje zachování maxima přírodních krás a hodnot a vysoké kvality životního prostředí. Má mimořádný význam v územním systému ekologické stability a v neposlední řadě jsou důležité i jeho vodohospodářské funkce. Nejvýznamnějšími vodními toky jsou Koštěnický potok, řeka Dračice a Hamerský potok; žádný z toků se ovšem až na určité úseky příliš nehodí pro vodní turistiku. K tomuto účelu je ponejvíce využíván Hamerský potok. Více o sjízdnosti vodních toků zde. Českou Kanadou také probíhá hlavní evropské rozvodí Labe-Dunaj. Nejvyšším vrcholem České Kanady je Vysoký kámen (738 metrů nad mořem), průměrná nadmořská výška se pohybuje mezi 550 až 650 metry. K západnímu okraji České Kanady se přimyká menší přírodní park Homolka - Vojířov (40,5 ha), který dále na západ a jihozápad přechází v CHKO Třeboňsko.

Česká Kanada je krajina s osobitým kouzlem a atmosférou. Odměnou za čas, který zde strávíte, vám budou nejen mnohá setkání s historií, ale také klikaté lesní pěšiny s vůní hub, tajuplná skaliska, rozlehlé prosluněné rybníky a řada dalších nádherných scenérií.

Česká Kanada je vhodnou oblastí zejména pro turistiku šetrnou k životnímu prostředí. Absence těžšího průmyslu široko daleko, řidší osídlení a donedávna nepřístupné hraniční pásmo umožnily zachovat jedinečnost a čistotu zdejší krajiny. Je pouze na nás, zda se k ní budeme chovat tak, jak si zaslouží. Množství zdejších rybníků je často využíváno pro letní rekreaci, rybaření i sporty, ráz krajiny pak tuto oblast předurčuje pro pěší i cyklistické toulky přírodou, sběr lesních plodů, návštěvu památek a nejrůznější sporty, ale také pro klidnou rekreaci v krásném prostředí jihovýchodních Čech.

Celé území je malebným kouskem zalesněné a na vodní plochy bohaté krajiny s velikým přírodním potenciálem, které láká zejména k aktivnímu odpočinku, ale také ke klidné rekreaci a v neposlední řadě i ke sběru hojně rostoucích lesních plodů či rybolovu. Ten, kdo chce načerpat skutečnou sílu a klid v krásné přírodě plné lesů, rybníků, kopců, říček a potoků, je zde na správném místě. Na své si přijdou ale také ti, kteří se rádi toulají okolo architektonických památek, vždyť v dosahu jsou takové skvosty jako Jindřichův Hradec, Landštejn a Slavonice, daleko to není ani do Telče či na Červenou Lhotu.

Česká Kanada však není přitažlivá pouze v létě. Pro své mírně drsnější podnebí a vyšší nadmořskou výšku má velmi dobré sněhové podmínky. Není sice typickou lyžařskou oblastí a nelze spoléhat na nějakou stabilnější síť lyžařských tras, ale na běžkách si zde můžete přijít na své. Lyžařské vleky jsou zde zatím pouze u Nové Bystřice.

Česká Kanada se také může pochlubit jedním unikátem a tím je úzkorozchodná trať vedoucí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, která se jako had vine západní a střední částí České Kanady. Tato úzkokolejka o rozchodu 760 mm patří mezi technické a historické pamětihodnosti naší republiky. Právě tato "jižní větev", zvaná Bystřička, vznikla jako první (druhá větev, severní, vede z Jindřichova Hradce do Obrataně). Její stavba byla zahájena roku 1896 a již následující rok byl vybaven první vlak, který vzdálenost 32,689 km urazil za dvě hodiny. Ke kdysi plánovanému prodloužení dráhy do Litschau však nikdy nedošlo.

Po roce 1949 pak význam dráhy i její stav upadal a vše se zlepšilo až v roce 1995 zásahem akciové společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Od roku 1998 je tak na obou tratích provozována pravidelná osobní i nákladní doprava. Tu zajišťují motorové lokomotivy řady T 47.0 z let 1954 - 1958, které patří mezi naše nejstarší motorové lokomotivy v provozu, a mladší a menší T 29.0 z roku 1967, osobní vagónky jsou z roku 1966.

Zvláště v turistické sezóně úzkokolejka ožívá. Přispívají k tomu i pravidelně jezdící historické soupravy - parní lokomotiva U 47.001 (Malletka) z roku 1907, U 46.001 (Rešica) z roku 1958 a historické vagóny z let 1900 - 1908 s dřevěnými lavicemi. Trasa je sice téměř dvakrát delší než po silnici, ale atmosféra a nádherné scenérie dávají zapomenout na čas. Svoji osobitou atmosféru mají i zastávky, ve kterých se jakoby zastavil čas.

Trasa vede z Jindřichova Hradce přes Jindřiš (5 km), Blažejov (8 km), vyhledávané letovisko Malý Ratmírov (10 km), Střížovice (13 km), Kunžak-Lomy (18 km), lesní zastávku Kaproun (22 km), Senotín (24 km), Hůrky (27 km), Albeř (30 km, v blízkosti rekreační rybník Osika) až do Nové Bystřice (33 km) a zpět.

Až se někdy ocitnete na Jindřichohradecku, udělejte si čas a nechte se svézt. Určitě nebudete litovat.